Liên hệ trực tiếp:

Trường TH số 1 xã Xuân Giao

Thôn Phẻo - Xuân Giao - Bảo Thắng - Lào Cai
0982727397
lci-baothang-thso1xaxuangiao@edu.viettel.vn